Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Heilig-Landstichting, Profetenlaan

Op deze pagina staan de objecten in/aan de Profetenlaan in Heilig Landstichting:  

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Heilig Landstichting.    


   

   

   

    

    

   

   

   

   

   

    
   

   
Transformatorhuisje   

Aan de Profetenlaan op de hoek met de Monseigneur Suyslaan te Heilig Landstichting staat dit Transformatorhuisje.

Het is een prominent gesitueerd rechthoekig trafogebouwtje type A3R, voorzien van witte bepleistering, een zwart-wit tegelfries en een overstekend plat dak op getrapte houten consoles.

Dit standaard trafohuisje, naar een ontwerp van G. Versteeg sr, werd door Jan Stuyt stilistisch aangepast aan de oosterse stijl van de overige gebouwen in de Heilig Landstichting.

Bouwjaar: 1916
Architect: G. Versteeg sr/Jan Stuyt
Bouwstijl: zakelijk expressionisme/oosterse stijl

Het is gebouwd in 1916 naar een ontwerp uit 1915 van Jan Stuyt (1868-1934) op basis van een door G. Versteeg sr. (1872-1938) ontworpen standaardtype (waarschijnlijk type A3R). In de veelal rechthoekige trafogebouwtjes wordt door een transformator de door een electriciteitscentrale opgewekte stroom (hoog-spanning) via tussenstations teruggebracht naar laagspanning. Als zodanig betekent de trafo de laatste schakel naar het huishoudelijke stroomgebruik.

De bouwstijl van de tussen 1915 en 1940 gebouwde verschillende typen trafo's bezit veelal kenmerken van zowel de Amsterdamse als de Nieuwe Haagse School. Dit vroege trafohuisje wijkt af van de overige trafohuisjes uit deze periode doordat Jan Stuyt het exterieur stilistisch aangepast heeft aan de oosterse stijl van de overige gebouwen van de Heilig-Land-Stichting. Dit komt met name tot uitdrukking in de wit gesausde bepleistering en in het tegelfries.

DSC 2335 HLS Profetenlaan hoek Mgr Suyslaan 3 edited ShiftN naamIn de jaren tussen 1915 en 1940 werd door de opdrachtgever van de trafohuisjes, de NV Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij, veel zorg besteed aan de architectonische kwaliteiten van de trafo's die veelal door architecten van naam werden ontworpen. De meeste trafohuisjes zijn vanaf 1920 voorzien van een keramisch tegeltableau, waarop de vermelding 'Provinciale electriciteitswerken' met aan weerszijden een eenvoudig blauw-geel provinciewapen. De eerste tegeltableaus werden tussen 1920 en 1924 vervaardigd door de plateelbakkerij 'De Distel' te Amsterdam. De provinciewapens zijn hier nog voorzien van gestileerde leeuwen. Het tegeltableau in het onderhavige geval behoort tot een tweede type dat in de jaren tussen 1924 en 1940 vervaardigd werd door de Goudse pijpen- en aardewerkenfabriek 'Goedewaagen' te Gouda. Dit tableau werd hier dus eerst na de bouw aangebracht.

De trafo werd in 1916 in gebruik genomen, het jaar waarin de eerste electriciteit werd geleverd aan de gemeente Groesbeek. Het transformatorhuisje is markant gelegen op de hoek van de Profetenlaan en de Mgr. Suyslaan. De Mgr. Suyslaan vormt de toegangsweg naar het complex rond de Cenakelkerk.

Omschrijving:
Het in grondplan rechthoekige, één bouwlaag tellende gebouwtje, is opgetrokken in baksteen die vervolgens gepleisterd en wit gesausd is onder een ver overstekend met bitumen gedekt plat dak. De overstek rust op getrapte houten consoles. Het huisje is voorzien van hoeklisenen en een uitspringend omlopend zwart geteerd trasraam (waarin ventilatieroostertjes).

Links van de stalen deur in de VOORGEVEL is een uit vier tegels bestaand tableau aangebracht met de naamsvermelding 'Provinciale electriciteitswerken' in geel tegen een zwart fond. Ter weerszijden van het woord 'Provinciale' is een gestileerd blauw-geel provincie-wapen gesteld. Een omlopende gepleisterde zwart geteerde architraaflijst boven de deur wordt gevolgd door een uit zwarte en witte tegels samengesteld fries.

De LINKER ZIJGEVEL is blind uitgevoerd.

In de ACHTERGEVEL bevinden zich in het fries twee dichtgemetselde ventilatieopeningen. Aan de zijde van de RECHTER ZIJGEVEL bevindt zich een lage latere aanbouw waarin een dubbele stalen deur.

Het INTERIEUR is niet bekeken maar hoogstwaarschijnlijk is de vroegere installatie zoals bij de meeste trafohuisjes aangepast aan de eisen van deze tijd of in zijn geheel vervangen door een moderne installatie.

Waardering:
- Van architectuurhistorische waarde als essentieel onderdeel van een verzameling aan de bijbelse geschiedenis ontleende gebouwen en objecten in oosterse stijl (qua ontwerp, materiaalgebruik en/of detaillering) alsmede van belang voor het oeuvre van Jan Stuyt binnen wiens werk de voor de Heilig-Land-Stichting ontworpen gebouwen een unieke plaats innemen. Dit vrij gaaf bewaard gebleven onderdeel van een voormalig devotiepark vormt een curiosum binnen de landelijke architectuur- en kunstgeschiedenis. Het huisje vormt een kenmerkend voorbeeld van de bij trafohuisjes van de P.G.E.M. toegepaste bouwtypen tijdens het Interbellum dat hier echter, in tegenstelling tot de meeste trafohuisjes waarvan de stijl veelal geënt is op de Amsterdamse en de Nieuwe Haagse School, door Jan Stuyt stilistisch is aangepast aan de overige bouwwerken van de Heilig-Land-Stichting. Als zodanig neemt het huisje hierdoor een unieke plaats in binnen de in opdracht van P.G.E.M. gebouwde trafohuisjes. Het exterieur van het trafohuisje valt op door bijzondere (esthetische) kwaliteiten, zoals gave verhoudingen en een fraaie detaillering. Dit komt met name tot uitdrukking in de witte bepleistering met tegelfries en het tegeltableau met verwijzing naar de kleuren van Gelderland.
- Van stedebouwkundige waarde vanwege de prominente situering op de hoek van de Profetenlaan en de Mgr.Suyslaan en als essentieel onderdeel van het complex van de Heilig Land Stichting.
- Van cultuurhistorische waarde als essentieel onderdeel van het complex Heilig-Land-Stichting dat een bijzondere en tevens zeldzame uitdrukking vormt van een religieuze ontwikkeling. Tevens van belang vanwege de bestemming, welke verbonden is met een technische ontwikkeling. Het trafohuisje herinnert aan de electrificatie van de gemeente Groesbeek. Het trafohuisje vormt bovendien een goed voorbeeld van de ontwikkeling van het transformatorhuis in de eerste decennia van de twintigste eeuw. De onderhavige trafo vormt een van de eerste in opdracht van de P.G.E.M. gebouwde trafohuisjes.

Dit transformatorhuisje is nog steeds als zodanig in gebruik.

Het betreft hier een Rijksmonument

datum foto: 25-03-2017 
bron foto: Paul Marsman© 


 

 
   

   
    
    
    
Woning met poort   

Gedeeltelijk onderkelderde, witgeschilderde bakstenen woning aan de Profetenlaan in Heilig Landstichting op een grijze plint onder een plat dak op rechthoekig grondplan en een flankerende poort op rechthoekig grondplan. De poort is over de Profetenlaan gebouwd. Recht boven de doorgang een groot rechthoekig veld waarin een polychrome mozaïekvoorstelling van Maria met Christuskind.

DSC 0420 3 edited naamAan de voorzijde van de poort aan weerszijden is een kunststenen bord met opschrift:
WANT HET LAND ZAL VAN / HIERUIT VERVULD WORDEN / MET KENNIS VAN GOD" / "GELIJK DE BODEM DER ZEE / MET DE WATEREN DIE DEZEN / BODEM BEDEKKEN - ISAIAS.

DSC 0419 3 edited naam Het geheel is in oosterse stijl gebouwd en dateert van 1923.
Architect: vermoedelijk Jan Stuyt.
Het mozaïek is vermoedelijk door Piet Gerrits ontworpen.

Op de tweede foto de poort aan de achterzijde.  

Vroegere was het de entree tot het terrein van de Heilig Landstichting. Momenteel is het als woonhuis in gebruik.

Het woonhuis en de poort zijn samen één rijksmonument.

datum foto's: 23-02-2016 
bron foto's: Paul Marsman© 


                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte