Persingen, Thornsestraat

Op deze pagina staan de objecten in/aan de Thornsestraat in Persingen:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Persingen.    


    

 

 

 

    
   

   
Transformatorhuisje   

Eenzaam en verlaten staat dit vroegere transformatorhuisje aan de Thornsestraat te Persingen.

Het is gebouwd in 1926 in opdracht van de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij (P.G.E.M.) door Gerrit Versteeg ontworpen. Het gebouwtje is fraai gesitueerd in het weidelandschap van het poldergebied ter hoogte van het buurtschap Wercheren en staat direct aan de doorgaande Thornsestraat.

De basis van het gebouw vormt een trafohuisje van het standaardtype (A3R) dat op een onderbouw met een rondboogvormige poort is geplaatst. Deze verhoging was noodzakelijk vanwege de verhoogde kans op overstromingen in dit gebied. De bijzondere hoofdvorm maakt het tot een zeldzaam type binnen de trafohuisjes uit het Interbellum.

Het huisje is wat gevelbewerking betreft vrij sober uitgevoerd, maar bevat als afsluiting van de hoge gevels een markant schilddak met overstek, waardoor het geheel een torenachtige uitstraling heeft. Het huisje is vrij gaaf bewaard gebleven. Een vergelijkbaar, maar platgedekt huisje bevindt zich aan de Hezelstraat in dezelfde Ooypolder. Dit huisje verkeert echter in slechte staat.

DSC 2102 Thornsestr to 18 3 edited ShiftN naamOmschrijving:
Het twee bouwlagen hoge transformatorhuisje is opgetrokken in bruinrode baksteen op een rechthoekig grondplan en wordt afgedekt met een hoog schilddak met de nokas parallel aan de straat. De schilden zijn belegd met leien in Maasdekking en de afwatering vindt plaats via een overstekende houten bakgoot en twee regenpijpen langs de achtergevel. De gevels hebben een iets uitgemetselde, omlopende plint van zwart geverfde baksteen. De onderbouw is in kruisverband gemetseld en de bovenbouw in halfsteensverband. De boog van de poort is afgezet met een driesteens rollaag en op de overgang tussen de twee bouwlagen is een enkele rollaag gemetseld. In alle gevels bevinden zich ventilatie-openingen, voorzien van kleine stofkleppen.

De VOORGEVEL aan de Thornsestraat bezit in de bovenbouw drie assen met voor de twee rechter assen een stalen bordes met balustrade, voorzien van een steektrap langs de gevel van het huisje. Het bordes geeft toegang tot twee stalen deuren met zware gehengen, waarvan die in de middenas lager in de gevel aanzet. De deuren hebben ijzeren platen met de standaard waarschuwingstekst. De linker as heeft een blindnis van dezelfde afmetingen als de deur in de rechteras. Bovenin dit veld is in tegels de tekst `provinciale elektriciteitsmaatschappij' aangebracht, in geel op blauw en met het voor de maatschappij bekende lettertype. Boven de middelste deur bevinden zich twee kleine kwadratische gevelopeningen gevuld met glasstenen en onder het dakoverstek is een stalen hijsbalk geplaatst.

De sobere ACHTERGEVEL heeft in de bovenbouw twee kwadratische openingen gevuld met glasstenen.

De smalle LINKER EN RECHTER ZIJGEVEL zijn beide blind.

De RECHTER ZIJGEVEL bezit vier aansluitpunten voor de electriciteits bovenleidingen, die thans verdwenen zijn.

Waardering:
-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam typologisch voorbeeld van een trafohuisje uit het Interbellum dat zijn bijzondere hoofdvorm dankt aan het overstromingsgevaar in het gebied. Het huisje valt op vanwege de poortvormige verhoging waarop het is geplaatst en vanwege de fraaie verhoudingen van het bouwwerk van de hoge smalle vorm die wordt beëindigd door een flauw hellend schilddak.
-Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het Ooypoldergebied, waar het vanwege de markante vertikale vorm een beeldbepalende en markerende rol speelt in het weidelandschap.
-Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming en vorm van het gebouwtje, die is verbonden met de ontwikkeling van de elektrificatie van het rivierengebied.

Grote delen van de Ooijpolder hebben diverse keren te kampen gehad met overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken bij hoogwater in de Waal. De grootste bekende en meest recente overstroming dateert van 1809. Om die reden is het functionele deel van dit transformatorhuisje ook in de hoogte gebouwd.

Bouwjaar: 1926  
Architect: Gerrit Versteeg  
Bouwstijl: zakelijk expressionisme

Momenteel heeft dit gebouw geen functie meer.

Dit vroegere transformatorhuisje is een Rijksmonument.

datum foto: 30-10-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


 

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte