logo NG dubbel rood 2 non bold   

   

   

Ed d'Hondt   


   

Edumond Maria (Ed) d'Hondt (Oostburg, 17 mei 1944) is een Nederlands oud-politicus voor de Partij van de Arbeid (PvdA).   

   

Biografie   


Een doortastende PvdA-bestuurder van katholieken huize. Bekwaam, integer en sympathiek bestuurder, die ook uiterst vasthoudend kan zijn en zaken graag op scherp zet. 

foto Mr. E.M. (Ed) d' Hondt
Ed d'Hondt
   

D'Hondt studeerde rechten in Utrecht en studeerde af in publiekrecht. Hij begon zijn loopbaan als juridisch adviseur bij een bedrijf voor bouwmaterialen en was daarna ambtenaar bij het kabinet van de Commissaris van de Koningin in Gelderland. Hij werd op tweeëndertigjarige leeftijd burgemeester. Die functie had hij van 1976 tot 1985 in de gemeente Hilvarenbeek, van 1985 tot 1990 in Maarssen en van 1990 tot 2000 in Nijmegen. Hij combineerde die posten met diverse functies op het gebied van veiligheid, politie, cultuur en waterbeheer. 

Nadien heeft hij zes jaar als voorzitter van de vereniging van samenwerkende universiteiten gefunctioneerd. 

Hij had en heeft vele functies als voorzitter of toezichthouder. Van 2000 tot 2006 was hij voorzitter van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). Vanaf 2005 is hij voorzitter van GGD Nederland en sinds 2011 ook van GHOR Nederland.  in de periode vanaf 2007- is hij bestuurder Montesquieu Instituut.

Ed d'Hondt woont nog steeds in Nijmegen.  

Ondersheiding   


 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 25 april 2008

Klik hier om terug naar pagina bekende personen te gaan.   

   

Hoofdfuncties / beroepen   


 • jurdisch adviseur bouwmaterialenbedrijf en betonfabriek te Hulst, van 1968 tot 1971  
 • diverse functies bij het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 1969 tot 16 december 1976 (laatstelijk als hoofd sectie openbare orde en veiligheid en tevens waarnemend kabinetschef)
 • burgemeester van Hilvarenbeek, van 16 december 1976 tot 16 september 1985
 • burgemeester van Maarssen, van 16 september 1985 tot 16 april 1990
 • burgemeester van Nijmegen, van 16 april 1990 tot 1 november 2000
 • voorzitter VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), van 1 november 2000 tot 1 december 2006
 • voorzitter GGD Nederland, van 1 juni 2005 tot 1 januari 2014
 • voorzitter GHOR Nederland, van 2011 tot 1 januari 2014
 • voorzitter GGD-GHOR Nederland, van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015

Nevenfuncties   

huidige   

 • lid Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, vanaf 1 juli 2009
 • voorzitter Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek, vanaf september 2010


vorige   

 • voorzitter Driehoeksoverleg Rijkspolitie Regio Midden-Brabant
 • voorzitter Provinciaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Brabant
 • voorzitter Kunstcentrum Brabant
 • vicevoorzitter bestuur Beekse Bergen
 • voorzitter Severinusstichting Veldhoven
 • voorzitter Van Spreeuwelstichting
 • lid bestuur Cosmocentrum
 • lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Midden-Brabant, belast met milieu
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Brabant
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Regionale Brandweer Noord-Brabant
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Bescherming Bevolking
 • lid Politiebegeleidingsorgaan Noord-Brabant
 • lid VNG-commissies
 • voorzitter Provinciale VVV Utrecht
 • vicevoorzitter Samenwerkingsverband Midden- en West-Utrecht
 • lid bestuur Samenwerkende Organisaties Openbaar Vervoer Utrecht
 • vicevoorzitter Commissie van Overleg en Samenwerking Politie, provincie Utrecht
 • vorzitter Provinciaal Overleg Orgaan Zwakzinnigenzorg Utrecht
 • -lid Regionaal Beraad Utrecht
 • -lid bestuur Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
 • voorzitter NBLC (Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum)
 • voorzitter commissie Politie en Wetenschap
 • voorzitter Raad van Commissarissen Reggeborgh Beheer
 • vicevoorzitter Pax Christi
 • voorzitter bestuur Introdans
 • lid Raad van Toezicht KRO (Katholieke Radio-Omroep)
 • lid Raad van Commissarissen "De Nederlandsche Bank"
 • voorzitter Commissie Good Governance Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecties
 • lid bestuur Stichting WeTeN
 • lid bestuur INK
 • vicevoorzitter Commissie Overloopgebieden
 • voorzitter Regionale Brandweer Nijmegen
 • korpsbeheerder Politie Gelderland-Zuid
 • voorzitter Regio Nijmegen
 • lid Euregioraad Regio Rijn-Waal
 • lid Raad KLPD
 • voorzitter Korpsbeheerdesberaad
 • voorzitter bestuur IT-organisatie
 • voorzitter Stichting Waalconcerten
 • voorzitter Stuurgroep GVGS (grensoverschrijdende samenwerking politie)
 • lid bestuur IRT Noord- en Oost-Nederland
 • voorzitter Raad van Toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Continuon
 • voorzitter bestuur Museum "Het Valkhof" te Nijmegen
 • voorzitter Stichting Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
 • voorzitter Stuurgroep Liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • voorzitter Ketenpartnerberaad XBLR
 • lid Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • lid bestuur Stichting Administratiekantoor Wegener
 • lid bestuur Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie
 • lid Raad van Advies Stichting Lang Leren Leven
 • voorzitter GGD Nederland en GHOR Nederland, van 1 juni 2005 tot 1 augustus 2014
 • voorzitter bestuur Stichting Montesquieu, vanaf 1 november 2006
 • voorzitter Interbestuurlijke Taakgroep Gemeenten, van november 2007 tot juni 2008
 • voorzitter Commissie evaluatie Staatsbosbeheer, van mei 2009 tot september 2009
 • vicevoorzitter Nederlandse Rode Kruis
 • lid bestuur en vicevoorzitter Raad van Toezicht Politieacademie
 • voorzitter Hollandse Waterlinie
 • lid (was enige tijd voorzitter) Raad van Commissarissen Goudse Verzekeringen
 • voorzitter Raad van Commissarissen Brinkgroep
 • voorzitter Raad van Commissarissen Alliander
 • lid Raad van Commissarissen BMC te Amersfoort
 • lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland
 • lid bestuur Academie voor Wetgeving

Klik hier om terug naar pagina bekende personen te gaan.   


                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte