logo NG dubbel rood 2 non bold   

Marinus Jan Granpré Molière      _________________________________________________________________________________________

   

   

Marinus Jan Granpré Molière (Oudenbosch, 13 oktober 1883—Wassenaar, 13 februari 1972) was een Nederlands architect en stedenbouwer, die werd geboren als jongste kind van Abel Cesar Granpré Molière en jonkvrouwe Wilhelmina Stephania Schuurbeque Boeije.

 

Leven en werk    
_________________________________________________________________________________________

Marinus Jan Granpré Molière
Granpré Molière, 1954
Granpré Molière, 1954
   

Granpré Molière was sinds 1924 als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft verbonden, waar hij in 1907 was afgestudeerd. Hij werd bekend om zijn uitgesproken theorieën over architectuur en stedenbouw. De functie van een gebouw moest volgens hem duidelijk terug te zien zijn in de vorm, maar moest ook gebaseerd zijn op universele normen en waarden. Hij vond zijn inspiratie met name in de traditionele plattelandsbouw met de grote heldere bouwvolumen gevormd door gesloten bakstenen muren en hoge daken. Ook de romaanse kerkbouw was een bron waaruit Granpré Molière dankbaar putte. Zijn ideeën vonden veel weerklank onder collega-architecten. De kring rond Granpré Molière werd bekend als de Delftse School, de belangrijkste stroming binnen het traditionalisme in Nederland.

Granpré Molière richtte in 1916 samen met P. Verhagen een architectenbureau op. In 1919 sloot A.J.Th. Kok zich hierbij aan en ging het bureau verder onder de naam Granpré Molière, Verhagen en Kok. Het eerste grote project van dit bureau was het ontwerp voor een deel van Tuindorp Vreewijk in Rotterdam in 1916. In 1921 volgde een uitbreidingsplan voor de linkermaasoever en het ontwerp voor het Kralingse Bos. In 1927 werd hij adviseur van de Dienst der Zuiderzeewerken in verband met het ontwerp van de dorpen en het landschap van de Wieringermeer. In 1930 bouwde hij in Kralingen Huize de Boogerd, het woonhuis van de Rotterdamse bankier Van der Mandele, de initiatiefnemer van de bouw van Tuindorp Vreewijk.

Van 1946 tot 1956 werkte hij samen met Arie-Hendrik Rooimans aan de uitbreiding van Amersfoort in de wijken Vreeland en Schuilenburg. Ook werkte hij in deze periode met Piet Verhagen aan ontwerpen voor de wederopbouw van de Grote Markt in Groningen. Deze plannen werden echter nooit uitgevoerd.

Wat wel werd gerealiseerd is het "Hollandsch-Duitsch Gemaal" in het Meertje.  

Een uitspraak van Granpré Molière is: "Heden worden de meesten van ons nog wel ondergebracht: maar 'wonen' is een voorrecht van slechts enkelen van ons."  


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina architecten       


Enkele werken
_________________________________________________________________________________________

  • Jaren '20 Veelerveen: arbeiderswoningen aan de Verbindingsweg
  • 1920 Nijmegen: Villa Eversweg 2
  • 1921 Arnhem: Van Lawick van Pabststraat 33
  • 1928 Rockanje: Waterbospad 11 (in 1974 herbouwd na brand)
  • 1933 Nijmegen: Hollandsch-Duitsch gemaal  
  • 1957 Amsterdam: Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk
  • 1966 Oosterbeek: Gemeentehuis van de gemeente Renkum.  

   

Onderscheidingen
_________________________________________________________________________________________

In 2017 werd prof. ir. Marinus Jan Granpré Molière geselecteerd ter uitbreiding van de Alumni Walk of Fame omwille van het 175-jarig bestaan van de TU Delft. Granpré Molière krijgt deze award voor zijn verdiensten als gerenommeerd architect en stedenbouwer.  

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina architecten    

   

Afbeelding van werken
_________________________________________________________________________________________

      
Villa Eversweg 2,       
Nijmegen
       
      


            

Onze-Lieve-Vrouw 
van Altijddurende 
Bijstand in Breda

            
Hollands-Duits
gemaal Nijmegen
        
            
Van Lawick
van Pabststraat 33,
Arnhem 

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina architecten   


 

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte