Thom de Graaf   


Thom de Graaf
Thom de Graaf 2009.jpg
Algemene informatie
Volledige naam Thomas Carolus
de Graaf
Geboren 11 juni 1957
Functie Lid van 
Eerste Kamer
Sinds 7 juni 2011
Partij D66 (vanaf 1977)
Titulatuur mr.
Politieke functies
1986-1990 Secretaris 
hoofdbestuur
1990-1994 Lid gemeenteraad 
Leiden
1994-2003 Lid Tweede Kamer
1997-2003 Fractievoorzitter
1998-2003 Politiek leider
2003-2005 Minister zonder
portefeuille
(Bestuurlijke
vernieuwing en Koninkrijksrelaties)
2003-2005 Vicepremier
2007-2012 Burgemeester 
van Nijmegen
2011-heden Lid Eerste Kamer
2015-2018 Fractievoorzitter
Eerste Kamer
Thomas Carolus (Thom) de Graaf (Amsterdam, 11 juni 1957) is een Nederlands politicus en bestuurder.Levensloop   

Opleiding en loopbaan   

De Graaf, zoon van oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester Theo de Graaf, groeide op in Lisse en Nijmegen, waar hij het Stedelijk Gymnasium doorliep, en studeerde in Nijmegen waar zijn vader toen burgemeester was. Hij studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (doctoraal examen in 1981). Tijdens zijn studie was hij als assistent en onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen. De Graaf was lid van studentenvereniging Carolus Magnus (dispuut Elegast).

Van 1981 tot 1985 was Thom de Graaf wetenschappelijk medewerker staatsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 1985 was hij werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie, tot 1986 als senior beleidsmedewerker, tot 1988 als plaatsvervangend chef van de Hoofdafdeling Wetgevingsaangelegenheden, tot 1991 als hoofd van de Hoofdafdeling Veiligheidsbeleid en Juridische Zaken en tot 1994 als plaatsvervangend directeur Politie. In 1993-1994 was hij tevens projectleider Integraal veiligheidsbeleid.

Politieke werkzaamheden   

De Graaf was onder meer duo-raadslid in de gemeente Nijmegen (1978-1979), voorzitter van de D66-afdeling Nijmegen (1979-1982), lid van het dagelijks bestuur en van het hoofdbestuur van D66 (1986-1990) en lid van de gemeenteraad van Leiden (1990-1994). Hij was van 1994 tot 2003 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1997 tot januari 2003 tevens als fractievoorzitter van D66. Van 1994 tot 1996 was hij vicevoorzitter van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (Commissie-Van Traa). De Graaf werd op 27 mei 2003 benoemd tot minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en vicepremier in het Tweede Kabinet-Balkenende.

Op 23 maart 2005 trad De Graaf af, nadat zijn plannen om de gekozen burgemeester mogelijk te maken, niet de vereiste tweederdemeerderheid haalden in de Eerste Kamer. De grondwetswijziging die de invoering van de gekozen burgemeester mogelijk moest maken, behaalde geen tweederdemeerderheid in de Eerste Kamer, omdat de PvdA – onder aanvoering van Ed van Thijn – unaniem tegen stemde. Toen hem duidelijk werd dat ook wijziging van het kiesstelsel niet zeker was, besloot De Graaf op 23 maart om af te treden. De Graaf zag, zo zei hij, geen mogelijkheden meer om de door hem en zijn partij gewenste bestuurlijke vernieuwing door te voeren. De Graaf meende dat bij aanblijven zijn politieke geloofwaardigheid zou worden aangetast. De nacht voor het aftreden van De Graaf werd bekend als de Nacht van Van Thijn. De Graaf werd op 31 maart 2005 als minister opgevolgd door partijvoorzitter Alexander Pechtold en als vicepremier door Laurens Jan Brinkhorst.

Nevenfuncties   

De Graaf was plaatsvervangend griffier van de Raad van Beroep/Ambtenarengerecht te Arnhem, gastdocent aan de School Koninklijke Marechaussee, lid van de veiligheidscommissie KNVB, lid van de commissie-De Koning inzake staatsrechtelijke vernieuwing en bestuurslid van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, voorzitter van de Nationale Hoorstichting, de Visitatiecommissie Investeringsbudget Landelijk Gebied, voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, de Consumentenbond, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland en de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar. Ook was hij voorzitter van de jury van de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek, voorzitter van de Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen en voorzitter van de raad van commissarissen van Witte Kruis Ambulancezorg. Momenteel is De Graaf voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, voorzitter van de raad van advies van de Nederlandse Orde van Advocaten, voorzitter van de Accreditatiecommissie van de NVZD (de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg) en voorzitter van de raad van commissarissen van Transdev Nederland Holding NV.

Burgemeester   

Van 8 januari 2007 tot 1 februari 2012 was De Graaf burgemeester van Nijmegen, hij volgde daar Guusje ter Horst op. Zijn vader, Theo de Graaf, was van 1967 tot eind 1977 eveneens burgemeester van Nijmegen.

Huidige werkkring   

In 2011 is De Graaf verkozen tot lid van de Eerste Kamer. Sinds 2015 is hij daar fractievoorzitter van D66. Per 1 februari 2012 werd hij voorzitter van de Vereniging Hogescholen, voorheen HBO-raad. In 2014 trad hij samen met GroenLinkser Tom van der Lee op als informateur bij de collegevorming in Amsterdam. Op 22 juni 2018 werd bekend gemaakt dat de Graaf benoemd wordt tot vicepresident van de Raad van State. Hij volgt daarmee Piet Hein Donner op die later in dat jaar met pensioen gaat. De Graaf legde na de bekendmaking direct het fractievoorzitterschap neer, maar blijft tot 1 september 2018 nog wel lid van de Eerste Kamer.

Onderscheiding   

  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau (23 mei 2005)


Klik hier om terug naar pagina bekende personen te gaan.   

 

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte