Nieuwe Markt / Nieuwmarkt

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan de Nieuwe Markt in het Centrum:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Centrum / Benedenstad.


   

   

   

   

   

 

   

   

   

    

   


   logo NG dubbel rood 2 non bold
De historie van de Nieuwe Markt/Nieuwmarkt
 

Nijmegen kent een kleine raambuurt. Aan de Nieuwe Markt, gelegen naast het ooit zo beruchte Kronenburg Park. Daar is in een aantal panden raamprostitutie toegestaan. Deze ramen zijn te vinden tussen de Nieuwmarkt 24 en de Nieuwmarkt 40. 

Jaren '70 en '80   

In de jaren zeventig was het Kronenburgerpark de plek waar klanten en prostituees elkaar ontmoetten. In de jaren tachtig veranderde dat, doordat de prostituanten niet meer het park in liepen, maar bleven rondrijden. De automobilisten reden rondjes over de driehoek Kronenburgersingel, Stieltjesstraat, Vredestraat.

De buurt rondom Kronenburg Park kent een levendige historie als het gaat om prostitutie. In de jaren 70 vestigden zich de eerste raamprostitutiebedrijven aan de Nieuwe Markt. Binnen mum van tijd bestond zo ongeveer de hele straat uit ramen ten behoeve van raamprostitutie. De straat had een grote aantrekkingskracht, vooral ook omdat Kronenburg Park zich destijds ontwikkelde tot een groot open lucht bordeel.

Jaren '90   

raamprostitutie nijmegen
Nieuwe Markt:  'business as usual'
    

Gedurende de jaren nam ook het autobezit een vlucht, waardoor tippelaarsters zich niet langer alleen in het Kronenburg Park ophielden, maar ook daarbuiten. Vele klanten reden rondjes om het park en velen sprongen ook aan de Nieuwe Markt binnen bij een van de daar werkzame dames. Vanaf de jaren ’80 begon ook de gemeente Nijmegen met ‘n actief prostitutiebeleid in plaats van het ‘laissez-faire’-beleid uit de jaren ’70. Dit werd vooral ingegeven door de enorme overlast die gepaard ging met het tippelen in en rondom Kronenburg Park. 

Begin jaren negentig werd de doorgang Stieltjesstraat, Vredestraat dichtgemaakt met paaltjes. De automobilisten reden toen heen en weer door de Vredestraat en langs het park. Er werd gekeerd onder het belastingkantoor. Dat werd toen de plaats om te tippelen. De prostituees konden wegduiken als ze de dieseltjes van de politie hoorden. Later werd de ingang van de Vredestraat versmald, wat een sterke afname van het aantal auto's tot gevolg had, omdat de automobilisten elkaar nu aan moesten kijken en met handgebaren moesten aangeven wie voor mocht gaan.

In 1992 heeft de gemeente het tippelen in de Vredestraat verboden en in 1993 heeft de gemeente voor tippelen een afwerkplek ingericht aan de Nieuwe Marktstraat (niet verwarren met Nieuwe Markt), tegen het spoortalud. In de jaren negentig heeft de stad rondom Kronenburgerpark en Stieltjesstraat echter overlast – die in de geraadpleegde bronnen niet nader gespecificeerd wordt – met betrekking tot de straatprostituees.

Tippelzone Nieuwe Marktstraat en begin 21e eeuw   

In 2000 opent de gemeente een tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat vlak bij het hoofdbureau van de politie. Tevens wordt aan die straat een loods verbouwd en ingericht als afwerkplek. Deze loods opent op 9 oktober, daarin is bewakingspersoneel dat toezicht houdt op orde, veiligheid en hygiëne. Zowel tippelzone als afwerkloods zijn geopend van 20.00-02.00 uur. Doelen van deze maatregelen zijn: overlast beperken en zorg bieden aan de prostituees. Voor beide doelen blijkt de tippelzone effectief. 

Voorjaar 2004 wordt boven de afwerkloods een fietspad aangelegd met uitzicht op wat er gebeurt in de loods. Volgens sommigen tast dat het discrete en anonieme karakter van de prostitutie op de tippelzone aan. Na een evaluatie in voorjaar 2005 besluit de gemeente de zone open te houden, en de openingstijden met twee uur per dag te bekorten. 

In 2007 of al eerder is er grote toestroom van prostituees uit Oost-Europa, waardoor de concurrentie toeneemt, waardoor prostituees ook buiten de zone gaan tippelen, hetgeen weer overlast geeft. Daarom voert de gemeente in najaar 2007 een registratieplicht in. Alleen prostituees die op dat moment de twee voorafgaande jaren actief waren geweest op de zone krijgen vergunning om er nog te werken. Dit blijkt goed te helpen om de overlast weer te bestrijden.

Eind 2008 blijken 37 prostituees geregistreerd te werken op de tippelzone; driekwart van hen is verslaafd aan middelen. Begin 2009 heeft het college van B en W het voornemen, de tot dat moment zeer beperkte mogelijkheid om met vergunning te werken op de zone, niet te verruimen, en daarmee bewust voor een soort ‘uitsterfbeleid’ te kiezen. Bovendien wil het college voor de prostituees die er nu werken een “actief uitstapbeleid” gaan volgen: de dames ‘losweken van hun dealers en pooiers, en opvangen in kleinschalige opvanghuizen’ en ‘helpen een nieuw leven op te bouwen.’

Raamprostitutie Nieuwmarkt Nijmegen

Nieuwe Markt:  'buiten werktijd'
    

Vandaag de dag zijn er aan de Nieuwe Markt drie panden met raamprostitutie. De dames staan zowel op de begane grond als de bovenste verdiepingen achter de ramen. In het derde pand kun je naar binnen lopen en zijn inpandig wat ramen. Het verloop in Nijmegen is laag te noemen. De werkzame dames zijn vooral afkomstig uit Oost-Europa (met name Roemenië) en Latijns-Amerika. De Oost-Europese dames vragen € 50 voor een beurt, bij de Latijns-Amerikaanse dames is wat meer onderhandelruimte. Geweten is dat € 20 voor een snelle wip tot de mogelijkheden behoort.

De bezetting is het grootste tegen het eind van de middag en in de avond. ‘s Ochtends is met één of twee dames de bezetting erg beperkt.

De overlast op straat is beperkt. De tippelaarsters hebben namelijk een eigen tippelzone gekregen aan de Nieuwe Marktstraat waar ze tussen 8 uur ‘s avonds en 2 uur ‘s avonds mogen tippelen. Buiten deze uren hangen er weleens dames uit de tippelzone rond rondom de panden aan de Nieuwmarkt. Ze benaderen ook wel klanten om hen ergens in de bosjes of op het industrieterrein ‘af te werken’. 

Hoe is het raamprostitutie gebied in Nijmegen bereikbaar  

De panden met raamprostitutie liggen in de straat naast het bekende Kronenburg Park. Vanaf het centraal station neem je de Tunnelweg, waarna je linksaf slaat richting Kronenburgersingel. Als je deze straat uitrijdt, kom je bij het raamprostitutiegebied. De Kronenburgersingel is ook bereikbaar vanaf de N326, die op haar beurt weer te bereiken is vanaf de A73 afslag 1a Wijchen. In de directe omgeving van dit raamprostitutiegebied is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Vanaf het Centraal Station is het ongeveer 15 minuten lopen naar de panden met raamprostitutie.


 

    

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte