Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Kerkpad

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan het Kerkpad in Nijmegen West (Hees):

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen West.    


   

   

    

   

   

   

   

    

   

        

    
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

      
   
Landhuis 'Rivo Torto'

Dit prachtige optrekje bevindt zich aan het Kerkpad in Hees.

DSC 0475 3 edited naamIn bijschriften elders wordt dit landhuis vaak als voorbeeld gesteld voor de typerende bebouwing in dat deel van de stad. Al in de achttiende eeuw namelijk waren de plaatsen Neerbosch en Hees door hun landelijke karakter en de aantrekkelijke omgeving een geliefde vestigingsplaats voor welgestelden. Renteniers en oud-Indiërs lieten er hun huizen bouwen, waarvan er diverse bewaard zijn gebleven, waaronder dit landhuis. Tegelijkertijd werd het gebied gekenmerkt door kwekerijen, keuterboerderijtjes enz. 

Het pand is geheel gestuct, met pannen schilddak gedekt pand in één bouwlaag op een hoog souterrain en met een smalle zolderetage. De voorgevel is vijf assen breed en heeft een centraal geplaatste ingang, die te bereiken is via een trap. Deuromlijsting bestaande uit vlakke pilaters en kroonlijst op consoles. Daarnaast ter weerszijden twee vensters met persiennes; daarboven brede lage zolderramen met gietijzeren roeden. In de zijgevels drie assen, op de etage van dezelfde vorm als in de voorgevel (achtruiters); de souterrainramen zijn vierkant. De goot wordt gedragen door een kwartcirkelvormige oorspronkelijke gestucadoorde lijst. 

Bouwjaar: 1849 (afgeleid van een gedenksteen)

Zeer aantrekkelijk buitentje van uitzonderlijke vorm, die het best te omschrijven is als een geavanceerde versie van de Gelderse boerderij. Een van de weinige specimina van het vroege villadorp Hees.

In dit gebouw is een tijd een internaat gevestigd geweest. Thans is het een woonhuis. 

Dit landhuis is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 25-02-2016
bron foto: Paul Marsman©   


    
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Olde Wehme  

De oude pastorie ligt achter het kerkje, aan het Kerkpad, tegenover de Melkweg en landhuis Rivo Torto

DSC 0474 3 edited naam ShiftNHuis Olde Wehme is de voormalige Hervormde pastorie van Hees. De Olde Wehme is gebouwd rond 1870 in een van het neoclassicisme afgeleide stijl. Het blokvormige pand is later aan de achterzijde uitgebreid voor de inrichting van een bibliotheek en kerkelijke zaal. 

De pastorie hoorde bij het middeleeuwse kerkje, de Petruskerk van het dorp Hees. Dat dorp is in de loop van de twintigste eeuw geheel in Nijmegen opgegaan. Het kerkje is gelegen op de hoek van de Korte Bredestraat met de Schependomlaan. 

Het Kerkpad is een deels smal straatje met enkele historische, deels vrijstaande en deels beschermde villa's en landhuizen, een paar oude, mooi onderhouden boerderijen en een rij eenvoudiger woonhuizen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.  

De functie van pastorie heeft het pand al geruime tijd niet meer. Die is lange tijd in het eerste huis van genoemde rij huizen geweest. 

Olde Wehme is een Rijksmonument. 

datum foto: 25-02-2016
bron: Paul Marsman©   

 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven       
   

Villa Oud Hees   logo NG dubbel rood 2 non bold

Het gebouw op de foto betreft een uit 1874 daterende voorname villa aan het Kerkpad in Hees, "Oud Hees" genaamd. 

Het pand vormt een fraaie eenheid met enkele andere nabijgelegen villa's en ruime woonhuizen waaronder de schuin tegenover gelegen villa Rivo Torto uit 1849 en de naastgelegen vroegere pastorie "Olde Wehme" uit 1870. Al in de achttiende eeuw waren de plaatsen Neerbosch en Hees door hun landelijke karakter en de aantrekkelijke omgeving een geliefde vestigingsplaats voor welgestelden. Renteniers en oud-Indiëgangers lieten er hun huizen bouwen, waarvan er diverse bewaard zijn gebleven. Tegelijkertijd werd het gebied gekenmerkt door kwekerijen, keuterboerderijtjes enz. 

DSC 0477 3 edited ShiftN naamDe onderhavige woning is karakteristiek voor het late neoclassicisme. Kenmerkend zijn onder meer de gepleisterde gevels met  hoeklisenen en een hoofdgestel. Ook de symmetrie en de lichtgetoogde gevelopeningen met persienne-luiken sluiten aan bij de classicistische vormentaal. In de gevel bevindt zich een gevelsteen met de tekst Willem en Johan Molijn, oud 13 en 9 jaren, 11 november 1874. 

Langs de voortuin bevindt zich een, grotendeels door begroeiing aan het zicht onttrokken hekwerk met twee opmerkelijke toegangsposten in geel- en groengeglazuurde steen. Tezamen met de bijbehorende smeedijzeren sierhekken zijn ze karakteristiek voor de ontwikkelingen omstreeks 1900. 

Architectuurhistorische waarde:
Het pand heeft architectuurhistorische waarde als een zowel in de hoofdvorm als de detaillering in vrij gave staat behouden gebleven voorbeeld van villabouw uit het derde kwart van de negentiende eeuw, vormgegeven in een stijl die karakteristiek is voor het late neoclassicisme. Karakteristiek is onder meer de opzet met gepleisterde gevels en de geleding door hoeklisenen en een hoofdgestel. Ook de symmetrische opzet sluit aan bij de classicistische vormentaal en wordt geaccentueerd door de uitgebouwde portiek met balkon en de dakkapel met timpaan. In zijn opzet en vormgeving weerspiegelt de uit omstreeks 1870 daterende woning op een goed herkenbare manier de contemporaine bouwkundige ontwikkelingen en geeft het pand een heldere indruk van de ideeover villabouw zoals die eertijds bestonden. 

Stedenbouwkundige waarde:
Het pand neemt door zijn markante verschijningsvorm met een dominant aanwezige witgepleisterde bouwmassa, een met keramische pannen gedekte kap en een symmetrisch ingedeelde voorgevel met een uitgebouwd portaal en vensters met luiken, een in het oog vallende positie in aan het Kerkpad. Hier vormt het bouwwerk een wezenlijk onderdeel van de deels historische lintbebouwing langs de noordzijde van deze straat. Tezamen met enkele nabijgelegen en eveneens uit de negentiende eeuw daterende villa's - waaronder Rivo Torto - en door de combinatie met een in kleurige geglazuurde steen en ijzeren hekken uitgevoerde omheining vormt het onderhavige pand een harmonieus en waardevol ensemble. De situationele waarde wordt versterkt door de ligging schuin tegenover de Melkweg, van waaruit het object een belangrijke blikvanger vormt. 

Cultuurhistorische waarde:
Door de opzet als een ruime villa is het pand karakteristiek voor de historische bebouwing in het vroegere dorp Hees. Net als voormalige boerderijtjes alsook bloemkwekerijen en religieuze instellingen vormen de villa's dan ook de voor Hees en Neerbosch karakteristieke historische bebouwing. Temidden van de naoorlogse wijkgedeeltes is een villa als de onderhavige een heldere verwijzing naar de vroegere dorpsbetekenis van deze Nijmeegse woonwijken. 

Deze villa is door de gemeente Nijmegen aangewezen als gemeentelijk monument. 

datum foto: 25-02-2016
bron foto: Paul Marsman©       
   

Voorname dorpswoning   logo NG dubbel rood 2 non bold

Het betreft een uit omstreeks 1880 daterende voorname dorpswoning met een bescheiden opzet aan het Kerkpad in Hees. 

Als villa-achtige woning vormt het pand een fraaie eenheid met enkele andere nabijgelegen villa's en ruime woonhuizen uit de negentiende eeuw, waaronder het imposante huis Rivo Torto uit 1849. Al in de achttiende eeuw waren de plaatsen Neerbosch en Hees door hun landelijke karakter en de aantrekkelijke omgeving een geliefde vestigingsplaats voor welgestelden. Renteniers en oud-Indiërs lieten er hun huizen bouwen, waarvan er diverse bewaard zijn gebleven. Tegelijkertijd werd het gebied gekenmerkt door kwekerijen, keuterboerderijtjes enz. 

De onderhavige woning zou zijn gebouwd in opdracht van twee Amsterdamse dames en is karakteristiek voor het late eclecticisme. Kenmerkend zijn onder meer de hoeklisenen met casementen, alsook de licht getoogde gevelopeningen. De symmetrie van de voorgevel wordt geaccentueerd door het opvallende dakhuis waarvan het dak werd verlevendigd met een houten sier- of druiplijst. 

DSC 0473 ShiftN 3 edited naamIn de loop van de tijd onderging de woning diverse verbouwingen maar het straataanzicht bleef grotendeels ongewijzigd. Al in 1899 vond een uitbreiding plaats ten behoeve van een slaapkamer en privaat. Zo rond de jaren twintig is de portaaluitbouw langs de linker zijgevel gerealiseerd. Verdere verbouwingen vonden plaats in het laatste kwart van de twintigste eeuw. In deze periode is de interieurindeling grotendeels gewijzigd en werd bijvoorbeeld ook het souterrain uitgediept. Vensterluiken zijn in hoofdzaak verdwenen. 

Architectuurhistorische waarde: 
Het pand is een vooral uitwendig goed herkenbaar gebleven voorbeeld van een voornaam opgezette dorpswoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. In zijn opzet en vormgeving is deze voorname dorpswoning karakteristiek voor het late Eclecticisme, met een door hoeklisenen, getoogde gevelopeningen en een hoofdgestel gekenmerkte representatieve voorgevel. Karakteristiek zijn verder het markante dakhuis met twee onder een gezamenlijke toog gevatte rondboogramen, alsook het onderscheid tussen de gepleisterde zijgevels en in schoonmetselwerk uitgevoerde voorgevel. In zijn verschijningsvorm weerspiegelt het pand de ideeover kleine villabouw zoals die vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw golden en voortleefden tot ongeveer 1885-1890. Alhoewel het object in de loop van de tijd diverse verbouwingen onderging bleven deze in hoofdzaak beperkt tot het interieur en de achtergevels en bleef het straataanzicht goed behouden. 

Stedenbouwkundige waarde: 
Het pand heeft door zijn markante verschijningsvorm met een dominant aanwezige kap met dakhuis, symmetrische voorgevel met in het midden een ingang met tuindeuren, en markante hoeklisenen met casementen, alsmede door zijn prominente vrijstaande ligging in een bijbehorende tuin met smeedijzeren hekwerk belangrijke situationele waarde voor het Kerkpad. Hier neemt het pand door zijn opzet en vormgeving en als onderdeel van de deels uit historische panden bestaande bebouwing aan de noordzijde van het Kerkpad een in het oog vallende positie in. Alhoewel zich aan deze kant van de straat een enkel naoorlogs pand bevindt, bleef het historische karakter van het Kerkpad hier goed herkenbaar. Tezamen met de overige 19de-eeuwse villa's aan het betreffende deel van de straat maakt de onderhavige woning deel uit van een waardevol historisch ensemble.

Cultuurhistorische waarde: 
Door de opzet als een voorname en villa-achtige dorpswoning is het pand karakteristiek voor de historische bebouwing in het vroegere dorp Hees. Net als voormalige boerderijtjes alsook bloemkwekerijen en religieuze instellingen vormen de villa's de voor Hees en Neerbosch karakteristieke historische bebouwing. De als een kleine villa opgezette onderhavige woning is dan ook een heldere verwijzing naar de vroegere dorpsbetekenis van deze Nijmeegse woonwijken.

Dit huis is een door de gemeente Nijmegen aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 25-02-2016
bron foto: Paul Marsman©   


 

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte