Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Weg-Door-Jonkerbos

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan de Weg door Jonkerbos in Nijmegen Zuid:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Zuid.    


    

   

   

   

   

   
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

 

Weg door Jonkerbos   

De Weg door Jonkerbos volgt in het algemeen nog zijn vroegere beloop, al zijn er her en der wat hoekige bochten afgerond. Zo onder andere nabij de ingang van begraafplaats Vredehof, waar de weg vroeger iets oostelijker lag. Ook is de gehele weg in de jaren '80 verbreed.  

Een belangrijker verschil met vroeger is dat de weg is ingekort. Nu begint de weg bij het Jonkerbosplein, maar tot ongeveer 1975 begon hij aan de Graafseweg. Om precies te zijn: daar waar nu de Dennenstraat en de Graafseweg (de rijbaan richting het centrum) elkaar kruisen. Vanaf deze kruising liep de Weg door Jonkerbos naar het zuiden en volgde het huidige tracé van de Muntmeesterlaan. Vervolgens liep de straat in rechte lijn door naar het nog bestaande deel van de Weg door Jonkerbos.   

In 1975 werd het Jonkerbosplein aangelegd. Het noordelijk deel van de weg werd toen Muntmeesterlaan genoemd.

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Zuid.    


    

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   
   

Begraafplaats Vredehof  

Plannen voor een nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Weg door Jonkerbos waren er al in 1940. Het zou buiten de bebouwde kom moeten gebeuren. Ruimtegebrek op de Algemene Begraafplaats aan de Graafseweg maakte een nieuwe begraafplaats noodzakelijk. Door de Duitse bezetting moest het tot 1945 bij plannen blijven.

DSC 1160 3 edited ShiftN naamNa de Tweede Wereldoorlog pakte de gemeente het oude idee weer op. Verschillende alternatieve locaties kwamen in aanmerking, maar uiteindelijk viel toch de keuze op het terrein aan de Weg door Jonkerbos. De nieuwe begraafplaats werd en wordt daardoor ook wel de "Algemene Begraafplaats aan de Weg door Jonkerbos" genoemd. In 1962 koos de gemeente voor de naam ‘Vredehof’.

In 1963 werd Vredehof geopend. Het beheer en het onderhoud ervan lagen in handen van de gemeente Nijmegen. De dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting zorgde voor de registratie van de begrafenissen. In 1964 werden op de begraafplaats ook urnentuintjes aangelegd. Een gedeelte van de begraafplaats is ingericht als ‘erehof’. Hier liggen veel herbegraven slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 en andere Nijmeegse oorlogsslachtoffers, onder wie de bekende verzetsstrijder Jan van Hoof. Velen van hen lagen eerder op de begraafplaats aan de Graafseweg en later op de begraafplaats Daalseweg.

In de jaren tachtig is een deel van Vredehof ingericht als islamitische begraafplaats.

Inmiddels is de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen beheerder van de Algemene Begraafplaats Vredehof.

datum foto: 1 april 2016
bron foto: Paul Marsman© 

 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven   


   
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Dit ziekenuis, ook bekend onder de afkorting CWZ, is een christelijk algemeen ziekenhuis aan de Weg door Jonkerbos.

Het ziekenhuis heeft 653 bedden en circa 3200 medewerkers. Het heeft verder 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 specifieke afdelingen als spoedeisende hulp en IC. De ruim 3000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. CWZ is ook één van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Dit betekent dat het ziekenhuis topklinische voorzieningen heeft met veelal dure medische technieken die niet elk ziekenhuis aanbiedt. De ziekenhuizen met topklinische voorzieningen werken met elkaar samen in de Stichting samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Daarnaast werkt het ziekenhuis veel samen met diverse zorgpartners binnen en buiten de regio.

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis is in 1974 ontstaan uit een fusie tussen het katholieke Canisiusziekenhuis en het protestantse Wilhelminaziekenhuis. Sinds 1992 is het ziekenhuis gehuisvest aan de Weg door Jonkerbos.

DSC 1161 ShiftN 3 edited ShiftN naamCanisiusziekenhuis:
Het Canisiusziekenhuis is in 1850 gesticht door het Rooms Katholiek Parochiaal Armbestuur dat zich het lot van de katholieke Nijmeegse zieken en armen aantrok. Het Canisiusziekenhuis was destijds gevestigd in de Nijmeegse binnenstad op de hoek van de Houtmarkt en de Pauwelstraat. Nadat het ziekenhuis op diverse locaties in de Nijmeegse binnenstad gehuisvest geweest was kon men in 1922 een stuk grond kopen aan de Sint Annastraat. Op die plek werd een voor die tijd modern en groot ziekenhuis gebouwd.

Wilhelminaziekenhuis:
Het Wilhelminaziekenhuis werd op 7 mei 1895 geopend aan de Dr. Claas Noorduijnstraat. Architect van het gebouw was Derk Semmelink. In dit gebouw was na de fusie verpleeghuis Margriet gevestigd. Inmiddels is dit afgebroken t.b.v. o.a. woningbouw.

Het CWZ heeft ook een polikliniek in Oosterhout (Nijmegen), een onderdeel van de Waalsprong, alsmede een polikliniek in Druten.

De vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van CWZ werd in 1987 opgericht. Om nieuwe en aanvullende vormen van zorg te kunnen blijven realiseren, moest het ziekenhuis op zoek naar nieuwe geldstromen.

Rond de nieuwbouw:
Op het gebied van sponsoring werden in die beginjaren vele initiatieven ontplooid. Voorbeelden waren de beddenkaravaan naar het nieuwe ziekenhuis aan de Weg door Jonkerbos en de overkapping van de Binnenhof. Ook bijzonder was het project 'Een rondje CWZ' waarbij 2600 jongeren van 10-13 jaar rondjes rond het nieuwe ziekenhuis liepen en 180.000 gulden inzamelden voor de kinderafdeling. Als tegenprestatie ontvingen de kinderen een lessenpakket en een bezoek aan het ziekenhuis.

Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving :
In 1994 riep CWZ samen met twee andere organisaties het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving in de Gezondheidszorg (ISFG) in het leven. Vanuit de overtuiging dat de sponsoractiviteiten succesvoller worden als de hele gezondheidszorg het professioneler aanpakt. Dit instituut bestaat nu nog, onder een andere naam (Triple F Academy). Het leidt jaarlijks honderden nieuwe fondsenwervers op.

Duck Race:
Met een Duck Race van 20.000 rubberen eendjes in de Waal wist CWZ in de jaren '90 de grootste Duck Race ooit in Nederland te organiseren. Deze bracht 150.000 gulden op voor patiëntvriendelijke voorzieningen zoals speelmateriaal, videorecorders, optredens en shirtjes voor CWZ-baby's.

Buitenhof:
In 1997 ging een grote campagne van start om een Buitenhof te kunnen bouwen, een oase van rust voor opgenomen patiënten. Sponsoren konden een 'steunpilaar' adopteren onder het Buitenhofgebouw. Vele ondernemers uit de regio maakten de bouw mogelijk. In ruim een jaar tijd werd ruim 2,8 miljoen gulden ingezameld. Het publiek kreeg de vraag om vriend voor het Leven te worden. Eind 1999 waren dat er ruim 1500, in 2016 zijn nog steeds ruim 500 Nijmegenaren Vriend. Zij helpen jaar in, jaar uit met een kleine bijdrage per maand of jaar om belangrijke extra voorzieningen voor patiënten te realiseren.

Vertrek pionier eerste uur:
De laatste jaren was het stiller op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Pionier van het eerste uur, ziekenhuisdirecteur Maerten Verstegen, ging met pensioen en zijn opvolgers hadden andere prioriteiten. Toch maakten de Vrienden ook de afgelopen jaren mooie dingen mogelijk. Zoals de inrichting van het nieuwe stiltecentrum, cadeautjes voor kinderen bij opname en de nieuwe inrichting van de Binnenhof.

Meer acties vanaf 2016:
De stichting "Vrienden van CWZ" weet dat veel inwoners en bedrijven in de regio graag bijdragen aan goede, duurzame voorzieningen die het welzijn in ‘hun’ Nijmeegse ziekenhuis vergroten. Daarom laat Vrienden van CWZ vanaf 2016 meer van zich horen.

Op de foto de hoofdingang van het ziekenhuis

datum foto: 1 april 2016
bron foto: Paul Marsman©   


 

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte