Binnenkort op logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Lent, Oosterhoutsedijk

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan de Oosterhoutsedijk in Lent (Nijmegen Noord): 

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Noord (Lent).   


     

    

    

 
   

Café Waalzicht.logo NG dubbel rood 2 non bold

Markant gelegen op de hoek van de Oosterhoutsedijk met de Veerdam op het nieuwe eiland Veur Lent.  

Het hoofdgebouw bestaat gedeeltelijk uit twee op de straathoek aansluitende bouwlagen met plat dak en lager toevoegingen van o.a. serre, alsmede aangebouwde rijtuigstalling voorzien van mansarde kap gedekt met rode o.h. pannen. Alle muuropeningen zijn aan de straatzijden voorzien van separentbogen met gele verblendstenen, alsmede daarop aansluitende geelkleurige gevelbanden. Dakoverstekken met gestoken klossen.

DSC 1227 4 edited naamKarakteristieke plaatsing van voordeur in portiek gericht naar de straathoek. De aangebrachte houten bekleding boven de portiek doet afbreuk aan het geheel. Dat is ooit in de plaats van een erkertje gekomen.

De zuidgevel (Waalzijde) van het gebouw en de achtergevel en zijgevel van de aangebouwde stalling zijn gepleisterd. Bouwjaar 1906.
Begin 20e eeuwse herberg, van waarde voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de Veerdam, als onderdeel uit de bebouwing t.p.v. de oversteek over de Waal naar Nijmegen. Van beeldbepalende waarde voor het bebouwingskarakter Oosterhoutsedijk-Veerdam.

Het gebouw van café Waalzicht is een van de gemeente Elst overgenomen, door de gemeente Nijmegen aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 6 april 2016
bron foto: Paul Marsman© 


  
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
Dijkwoning met rijtuigberging

Dijkwoning uit 1911 aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen Noord (Lent, thans Veur Lent) met ondergelegen rijtuigberging, ondiepe voortuin waarin drietal leilinden, omgeven door smeedijzeren hek. 

Een ondiepe rechthoekige bouwmassa in de vorm van een dwarshuis met lage aankapping aan achterzijde. Zadeldak met wolfseinden en gedekt met gesmoorde verbogen Hollandse pannen. Aankapping is voorzien van lessenaarsdak met rode en gesmoorde muldenpannen. 

DSC 1225 3 edited naamSymmetrische voorgevel waarin voordeur met bovenraam en viertal schuiframen, allen voorzien van segmentboogvormige bovendorpels. Gepleisterd plint en lijst onder dakrand met eenvoudige goot. Rechtergevel; rondboog inrijdeuren met halvemaanvormige gietijzeren raampjes ter weerszijde. Schuifraam idem als voorgevel en eenvoudig zolderraam. 

Linkerzijgevel: begane grond en zolder idem als rechter gevel, onderverdieping gepleisterd.Achtergevel: negental schuiframen met strekse boog en kleine openingen, gietijzeren ramen ter plaatse van de rijtuigberging. 

Voorbeeld van een in oorsprong midden 19e eeuwse dijkwoning in de vorm van dwarshuis met zolderverdieping (voormalige voermanswoning?). Zowel op zichzelf als in relatie met de belendende boerderij (café de Zon) van beeldbepalende waarde voor de omgeving rond de Veerdam en met name de ontwikkelingsgeschiedenis van de bebouwing langs de Oosterhoutsedijk. 

Deze woning is een destijds door de gemeente Elst aangewezen en door de gemeente Nijmegen overgenomen gemeentelijk monument. 

datum foto: 6 april 2016
bron foto: Paul Marsman©   


  
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
   
Grote villa aan de teen van de Oosterhoutsedijk.

DSC 2588 Lent Oosterhoutsedijk 78 3 edited naamDe villa bevindt zich tussen Lent en Oosterhout met achtergelegen lange schuur en vijf grote leilinden.

Typisch een directeurswoning met dienstruimte (opslag e.d.) in de onderverdieping. Gelegen aan de westzijde van de oude verbindingsweg met het dorp en in de nabijheid van de in het begin van de 20e eeuw afgebroken windkorenmolen.

De karakteristieke gevelindeling is door het wit schilderen van de zij- en achtergevels grotendeels teloor gegaan. Rechthoekige grondvorm bestaande uit een aan de voorzijde aangeaarde onderverdieping, begane grond met toegang en zolderverdieping voorzien van afgeplat schilddak gedekt met shingles (oorspronkelijk kruispannen?).

De voorgevel is aan de rechterzijde uitgebouwd en van een uitgemetselde erker voorzien, waarboven een opgaande rijk geornamenteerde middenpartij. Voordeur in uitspringend portaal met zinken roefdak. Hardstenen trap met gietijzeren baluster.

DSC 0048 3 edited naamFraaie combinatie van windboog- en segmentboog muuropeningen voorzien van anderskleurige baksteen met sluitstenen. Veelvuldig toepassingen van de voor de eind 19de-eeuwse neo-stijl detaillering van halsgevel elementen, hoekpenanten, gepleisterde gevelwanden en prefab versieringselementen. De onderverdieping bevat in de rechterzijgevel een 3-tal segmentboogvormige inrijdeuren.

Achtergelegen schuur: lange rechthoekige zeer eenvoudig gedetailleerde schuur met zadelkap gedekt met gesmoorde pannen.

De gevels zijn gaande de tijd grotendeels gewijzigd.

De tweede foto is een opname vanuit een andere positie.

Het is geen rijksmonument, maar wel een gemeentelijk monument van de gemeente Nijmegen.

datum eerste foto: 29-04-2017
datum tweede foto: 25-01-2016
bron foto's: Paul Marsman©   


     
   
logo dubbel bold met blauwe achtergrond
   
   
   
   
Monument Waaloversteek   

DSC 0715 3 edited naam 20 September 1944 hebben geallieerde militairen de heldhaftige oversteek over de Waal gerealiseerd. Het doel er van was om dan via de noordzijde de Waalbrug in geallieerde handen te krijgen. Dat laatste is uiteindelijk ook gelukt.

DSC 0718 2 edited naamTer herinnering aan die Waaloversteek door personeel van het US Army 504th Infantry Regiment van de 82d Airborne Brigade draagt de brug en de weg eroverheen de naam 'De Oversteek' (Engels: The Crossing). Deze naam werd door de gemeenteraad van Nijmegen in juni 2009 officieel vastgesteld. Bij de opening waren twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig, alsmede nabestaanden van de bij de actie gesneuvelde 48 militairen.

DSC 0713 3 naamAls eerbetoon aan deze mannen is de brug uitgerust met 48 paren lichtmasten die na het aanschakelen van de stadsverlichting paar na paar van zuid (Nijmegen) naar noord (Lent) aangaan, in het tempo van een trage mars. Sinds 19 oktober 2014 loopt, als dagelijks eerbetoon, elke avond bij zonsondergang een of meerdere veteranen de zgn. Sunset March over de brug tijdens met het ontsteken van de 48 lichten. Sinds 24 december 2020 is deze Sunset March immaterieel erfgoed.

Ter herdenking is aan de voet van de brug aan de noordzijde van de Waal een herdenkingsmonument geplaatst. Dat bestaat uit twee delen, welke in de foto's in de reacties apart zichtbaar zijn. 


 da
tum foto's: 6 maart 2016 
bron foto's: Paul Marsman© 


 Klik hier voor: "kerkelijke objecten, herdenkingsmonumenten en kerkhoven 


  
    
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Voormalige dijkschuur.

De schuur is van het polderdistrict en bevindt zich aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen-Noord (Veur Lent).

DSC 2578 Lent Oosterhoutsedijk 29 3 edited ShiftN naamDeze in de dijk gebouwde schuur vormt een aardig geheel met het ongeveer uit dezelfde bouwtijd stammende achterhuis van de op de hoek met de Veerdam gelegen boerderij. Rechthoekige bouwmassa bestaande uit begane grond met zolderverdieping en zadelkap boven verhoogde zijgevels gedekt met gesmoorde o.h. pannen. Rechterzijgevel (dijkzijde) geheel gesloten, linkerzijgevel met enkele ramen.

Voorgevel waarin segmentboog inrijdeuren zich bevinden alsmede segmentboog zolderluik daarboven.

Als een der weinige dijkschuren zowel op zichzelf als in relatie met het bebouwingsbeeld langs de Oosterhoutsedijk van beeldondersteunende waarde. Van algemeen belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de streek.

Deze dijkschuur was ooit een opslagplaats van het polderdistrict. Het is daarna lang een timmermanswerkplaats geweest o.a. van aannemer Jan Lintsen. Sinds kort is deze schuur gerenoveerd en heet de Dorpsschuur. De foto is genomen voor de laatste renovatie.

Deze schuur is een destijds door de gemeente Elst aangewezen en door de gemeente Nijmegen overgenomen gemeentelijk monument.

datum foto: 29-04-2017
bron foto: Paul Marsman©   


  
   
logo NG dubbel rood 2 non bold
   
Voormalig tramhuisje

Dit is te vinden aan de Oosterhoutsedijk in Nijmegen Noord (Lent, thans Veur Lent). Momenteel is het als een witgepleisterd woonhuis in gebruik.

DSC 1228 ShiftN 3 edited naamDe van oorsprong asymmetrische bouwmassa is aan de rechter en aan de achterzijde uitgebreid. De oorspronkelijke bouwvorm bestond uit een rechthoekige plattegrond waarboven een zadelkap met asymmetrisch geplaatst dwarskapje aan de voorzijde.

Aardige detaillering van ingangspartij en ramen in terug liggende segmentboogvormige gevelvlakken, gestoken topgevel betimmering en klossen onder goot- en dakranden. De later aangebrachte uitbreiding aan de rechterzijde sluit daar redelijk op aan.

Het geheel is gedekt met rode kruispannen.

Tot woning verbouwd voormalig tramhuisje uit circa 1900, waarvan de oorspronkelijke bouwstijl nog duidelijk herkenbaar is. Van beeldondersteunende waarde voor het bebouwingsbeeld langs de Oosterhoutsedijk. 

Dit wachthuisje maakte deel uit van een tramverbinding door de Betuwe van Lent tot Malburgen. 

Deze woning is een door de gemeente Elst aangewezen en door de gemeente Nijmegen overgenomen gemeentelijk monument. 

datum foto: 6 april 2016
bron foto: Paul Marsman©
     


                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte