Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Slotemaker-de-Bruïneweg

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan de Slotemaker de Bruïneweg in Nijmegen Midden:

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Midden.    


 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 
   
logo NG dubbel rood 2 non bold
   
   
Maycrete woningen   

Deze twee woningen aan de Slotemaker de Bruïneweg maken deel uit van een gebied met vergelijkbare woningen.

Zestig Maycrete noodwoningen in totaal van één bouwlaag onder een flauw hellend zadeldak. De woningen zijn in 1947 geplaatst op een terrein aan de Hatertseweg. Het Engelse ontwerp van ir. Maybeck werd door het Bouwbureau H. van Saane te Amsterdam verder ontwikkeld en aangepast. De dertig twee-onder-woningen zijn gelegen op een rechthoekig, hellend terrein omsloten door de Hatertseweg, Slotemaker de Bruïneweg, Vossenlaan en Oude Molenweg.

DSC 1008 3 edited naamEen Maycrete-woning is een prefabwoningtype dat na de Tweede Wereldoorlog op diverse plaatsen in Nederland gebouwd is als noodwoning. De naam is een samenvoeging van de naam van de ontwerper, de Amerikaanse architect Bernard Maybeck en het Engelse woord 'concrete', dat beton betekent. In totaal zijn in Nederland ten minste 930 van deze woningen gebouwd, grotendeels in Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland.

Deze noodwoningen waren bedoeld om de woningnood op te lossen die ontstaan was doordat een deel van de Nederlandse woningen bij oorlogshandelingen was verwoest. Na de oorlog werd het Noodvolkshuisvestingsbesluit (1945) van kracht. Gemeenten die meer dan 20% van het woningbestand hadden verloren, konden in aanmerking komen voor noodwoningen. Onder voorwaarde dat de noodwoningen niet langer dan tien jaar zouden blijven staan (...), mocht worden afgeweken van de gemeentelijke bouwvoorschriften. Diverse systeembouwprojecten werden begonnen, en het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw bestelde bij Maycrete Sales Ltd. in Engeland onderdelen voor Maycrete-woningen.

In 1947 gaf het Hoofd van het Plaatselijk Bureau voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting een bouwvergunning voor zestig Maycrete woningen aan de Hatertseweg en acht woningen aan de Bosweg. De woningen werden gebouwd door de Woningvereniging Nijmegen en bleven tot 1951 eigendom van het Rijk, toen de Gemeente Nijmegen de woningen in eigendom overnam. De noodwoningen zouden hooguit tot 1963 mogen blijven staan. Vanwege het blijvende gebrek aan woonruimte werd de termijn meerdere malen verlengd.

De oorspronkelijke indeling van de woningen bestond uit een gang die vanaf de voordeur in de zijgevel naar de woonkamer liep. Aan de gang grensden aan de voorzijde twee slaapkamers en aan de achterzijde een schuur, keuken en toilet. De woonkamer bevond zich aan de voorzijde van de woning en grenzend aan de woonkamer bevond zich aan de achterzijde een derde slaapkamer. Vanuit de slaapkamer was een douche bereikbaar, welke zich in de ruimte achter de toiletruimte bevond. In de woningen waren diverse ingebouwde kasten opgenomen en tegen de scheidingsmuur met de buurwoning was een rookkanaal gemetseld.

In de loop der jaren hebben de woningen tal van wijzigingen ondergaan. In 1973 zijn de asbestcementen golfplaten vernieuwd en is de asbestcementen mastgoot vervangen door een omtimmerde bakgoot. Tevens zijn in dit jaar de borstweringen van de woonkamerramen verlaagd, de voordeuren vervangen en zijn de driehoekige gevelvelden boven de voordeuren met houten delen beschoten. Bij veel woningen zijn de roeden uit de ramen verwijderd. Het interieur van de meeste woningen is in de loop der tijd eveneens gewijzigd. Muren zijn veelal verplaatst en verschillende kamers zijn bij elkaar getrokken. In 2007 zijn de meeste woningen grondig gerenoveerd. Door alle wijzigingen is waarschijnlijk de oorspronkelijke plattegrond, zoals weergegeven op de tekening van Bouwbureau H. van Saane, in weinig woningen nog aanwezig.

In het complex zijn semi-permanente noodwoningbouw en systeembouw, bouwen met geprefabriceerde onderdelen, gecombineerd. De situering in Nijmegen geeft de woningen een architectuurhistorische meerwaarde. Nijmegen is één van de zwaarst getroffen steden en mede daardoor ook van de steden waar de Wederopbouwarchitectuur in al haar facetten en in grote verscheidenheid is vertegenwoord.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er tenminste 930 Maycrete noodwoningen in Nederland gebouwd. Het is niet duidelijk hoeveel er daarvan nog resteren. Het zijn de enige nog resterende noodwoningen in Nijmegen.

Sinds april 2008 is het complex als geheel, maar ook ieder woning afzonderlijk aangewezen als gemeentelijk monument.

datum foto: 21-03-2016
bron foto: Paul Marsman©