Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Limosterrein (Garnizoenslaan, Limoslaan, Molenveldlaan)

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan het Limosterrein in Nijmegen Oost:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Oost.    


    

   

   

   

   

   

   

   

    
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Achterzijde Krayenhoffkazerne 

Op het Limosterrein, wat opengesteld werd nadat de Koninklijke Luchtmacht Nijmegen verliet, zijn nog tal van voormalige militaire objecten te vinden. Zo ook de voormalige Krayenhoffkazerne aan de nieuw benoemde Molenveldlaan op het voormalige Limosterrein.  Op de foto is de achterzijde te zien.

Het is in 1905 gebouwd in opdracht van het ministerie van oorlog door het Nijmeegse aannemersbedrijf Thunnissen & Kropman.

Dit gebouw heeft een U-vormig grondplan met de binnenhof aan de achterzijde. Hier is tegen de achtergevel een manege met paardestallen gebouwd.

De evenwijdig aan de Groesbeekseweg en op de hoek met de Koolemans Beynenstraat gesitueerde voorgevel van de kazerne is ca. 130 m. lang en heeft een hoger middendeel van drie bouwlagen en zijvleugels met hoekpaviljoens van twee bouwlagen. Middendeel en hoekpaviljoens zijn voorzien van middenrisalieten met trapgevels, waarbij de trapgevels van de middendeel wordt bekroond door een gebeeldhouwde leeuw. De voorbouw heeft een hoge zolderverdieping met plat dak en omlopende dakschilden die bij een renovatie zijn voorzien van betonpannen. De dakkapellen hebben een trapgevel met overhoekse pinakel met zandstenen bekroning, afdekplaten, speklagen en een rondboogvenster met een omlijsting van rode profielstenen, een hardstenen dorpel, een boogtrommel met metselmozaen een tweedelig kozijn met meerruits draairamen.

DSC 0996 3 edited ShiftN naamDe gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels van de voorbouw hebben een met hardsteen afgedekte plint, zandstenen speklagen en worden afgesloten met achtereenvolgens een rollaag, een staafprofiellijst van rode verblendsteen, een bloktandlijst van gele verblendsteen en een lijst met witte kraagsteentjes, waarop de klossen van de houten bakgoot rusten. De vensters, rondboogvormig afgesloten in de risalieten, segmentboogvormig afgesloten in de midden- en hoekpaviljoens en op de begane grond van de vleugels, recht gesloten op de verdieping van de vleugels, hebben een omlijsting van rode profielstenen, afgewisseld met zandstenen tand-, geboorte- en sluitstenen. De vensters zijn voorzien van afzaten van rode verblendsteen, boogtrommels met metselmozaen tweedelige veelruits ramen, die deels zijn vernieuwd. De rechtgesloten vensters hebben zandstenen lateien. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld. De middenrisaliet heeft boven de deur telkens twee gekoppelde vensters. De risaliet heeft aan weerszijden drie vensterassen. De vleugels hebben ieder veertien vensterassen en de hoekpaviljoens hebben vier vensterassen, waarvan twee in de middenrisalieten.

In het midden bevindt zich de hoofdingang, die bestaat uit een dubbele rondboogpaneeldeur met ruiten en sierbeslag in een geprofileerde zandstenen omlijsting met een sluitsteen die is versierd met een gebeeldhouwde kop van de oorlogsgod Mars. Hierboven bevindt zich een zandstenen veld met het inschrift: "KRAYENHOFFKAZERNE". Aan weerszijden van de boog bevinden zich zandstenen kraagstenen met de gebeeldhouwde wapens van Gelderland en Nijmegen met de opschriften: "GELRIA" en "NOVIOMAGUM". Op de wapens rusten de uitkragende lisenen die het spaarveld met de vensters van de tweede en de derde bouwlaag omsluiten. Het spaarveld wordt afgesloten met rode profielstenen. In de topgevel, die is afgedekt met zandstenen platen en versierd met overhoekse pinakels met zandstenen bekroningen, een boogfries van rode verblendsteen en een gebeeldhouwde leeuw van twee meter hoog, bevindt zich een venster met stolpraam, 8-ruits bovenlicht, rondboogtrommel en luiken met zandlopermotief. De risalieten van de hoekpaviljoens zijn, afgezien van de bekroning met kantelen, op dezelfde wijze gedetailleerd. Iedere vleugel heeft twee secundaire ingangen met moderne dubbele deuren.

De ZIJGEVELS en de ACHTERGEVEL van de voorbouw zijn op dezelfde wijze gedetailleerd als de voorgevel. Tegen de linker zijgevel bevindt zich een uitgemetselde, geornamenteerde schoorsteen. De achtergevel heeft geen speklagen maar sierbanden van rode en gele verblendsteen. Tegen de achtergevel van de hoekpaviljoens bevinden zich rechthoekige tweelaags uitbouwen met platte daken. De achterbouw bestaat uit een manege onder een gebogen dak, aan weerszijden geflankeerd door aangebouwde stallen onder flauw hellende zadeldaken met bitumineuze dakbedekking. Deze worden weer geflankeerd door haaks op de achtergevel van de voorbouw staande tweelaags vleugels met zolderverdieping, deels onder een plat dak met omlopende dakschilden die zijn gedekt met betonpannen (noordelijke vleugel) en deels onder een zadeldak met bitumineuze dakbedekking (zuidelijke vleugel). De tweede bouwlaag van deze vleugels is later toegevoegd.

De gevels van de achterbouw hebben een met hardstenen platen afgedekte plint en sierbanden van gele en rode verblendsteen. De vensters, waarvan de meeste per drie zijn gekoppeld, worden recht gesloten door lateien of strekken met zandstenen geboortestenen. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en tweedelige veelruits ramen. De kopgevels van de achtervleugels hebben segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaDe vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal. De VOORGEVELS van de manege en de stallen zijn symmetrisch ingedeeld. De gevel van de manege wordt afgesloten door een gebogen geprofileerde hardstenen rand met uitkragende schouderstukken. De gevel heeft in het midden een met kantelen afgesloten risaliet tussen twee boven de gevel uitstekende steunberen, die aan weerszijden worden geflankeerd door een lagere steunbeer. De steunberen zijn voorzien van met hardsteen afgedekte versnijdingen. In de risaliet bevindt zich een deels dichtgemetselde segmentboogvormig afgesloten deuropening. Hierboven bevinden zich twee lange smalle vensters en een rond venster onder de kantelen. Aan weerszijden van de risaliet bevinden zich twee lange tweedelige vensters. De vensters, die overigens zijn dichtgezet, hebben hardstenen onder-, boven- en middendorpels en segmentvormige of halfronde ontlastingsbogen. De gevels van de stallen hebben vier of vijf segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaDe vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal. In de linker topgevel bevindt zich een dubbel hooiluik met ruitjes, een hardstenen dorpel en een segmentboogtrommel met metselmoza

Waardering
- Van architectuurhistorische waarde als een goed en in exterieur vrij gaaf voorbeeld van een kazerne in neorenaissance-stijl met een rijke ornamentatie.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging van de 130 meter lange voorgevel aan de Groesbeekseweg. De kazerne heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het LIMOS-kazernecomplex.

Momenteel zitten er appartementen en horeca in.

Dit gebouw is een Rijksmonument.

datum foto: 21-03-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


    
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Achterzijde Generaal Snijderskazerne   

De achterkant van de vroegere Generaal Snijderskazerne aan de Molenveldlaan op het voormalige Limosterrein heeft een U-vormig grondplan met de binnenhof aan de achterzijde. Hier is, net als bij de Krayenhoffkazerne, tegen de achtergevel een manege met paardestallen gebouwd.

De kazerne stamt uit 1906 en is gebouwd in opdracht van het ministerie door aannemersbedrijf Wassink uit Velp. Het pand vertoont heel veel overeenkomsten met de Krayenhoffkazerne die er naast staat.

De evenwijdig aan de Gelderselaan lopende voorgevel van de kazerne is ca. 130 m. lang en heeft een hoger middendeel van drie bouwlagen en zijvleugels met hoekpaviljoens van twee bouwlagen. Middendeel en hoekpaviljoens zijn voorzien van middenrisalieten met trapgevels, waarbij de trapgevels van de middendeel wordt bekroond door een gebeeldhouwde leeuw. De voorbouw heeft een hoge zolderverdieping met plat dak en omlopende dakschilden die bij een renovatie zijn voorzien van betonpannen. Iedere zijvleugel heeft drie gemetselde dakkapellen. De dakkapellen hebben een trapgevel met overhoekse pinakel met zandstenen bekroning, afdekplaten, speklagen en een rondboogvenster met een omlijsting van rode profielstenen, een hardstenen dorpel, een boogtrommel met metselmozaen een tweedelig kozijn met meerruits draairamen.

DSC 0994 3 edited ShiftN naamDe gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels van de voorbouw hebben een met hardsteen afgedekte plint, zandstenen speklagen en worden afgesloten met achtereenvolgens een rollaag, een staafprofiellijst van rode verblendsteen, een bloktandlijst van gele verblendsteen en een lijst met witte kraagsteentjes, waarop de klossen van de houten bakgoot rusten. De vensters, rondboogvormig afgesloten in de risalieten, segmentboogvormig afgesloten in de midden- en hoekpaviljoens en op de begane grond van de vleugels, recht gesloten op de verdieping van de vleugels, hebben een omlijsting van rode profielstenen, afgewisseld met zandstenen tand-, geboorte- en sluitstenen. De vensters zijn voorzien van afzaten van rode verblendsteen, boogtrommels met metselmozaen tweedelige veelruits ramen, die deels zijn vernieuwd. De recht gesloten vensters hebben zandstenen lateien. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld. De middenrisaliet heeft boven de deur telkens twee gekoppelde vensters. De risaliet heeft aan weerszijden drie vensterassen. De vleugels hebben ieder veertien vensterassen en de hoekpaviljoens hebben vier vensterassen, waarvan twee in de middenrisalieten.

In het midden bevindt zich de hoofdingang, die bestaat uit een dubbele rondboogpaneeldeur met ruiten en sierbeslag in een geprofileerde zandstenen Florentijnse rondboogomlijsting met een sluitsteen die is versierd met een gebeeldhouwde kop van de oorlogsgod Mars. Hierboven bevindt zich een zandstenen veld met het inschrift: "SNIJDERSKAZERNE". Aan weerszijden van de boog bevinden zich zandstenen kraagstenen met de gebeeldhouwde wapens van Gelderland en Nijmegen met de opschriften: "GELRIA" en "NOVIOMAGUM". Op de wapens rusten de uitkragende lisenen die het spaarveld met de vensters van de tweede en de derde bouwlaag omsluiten. Het spaarveld wordt afgesloten met rode profielstenen. In de topgevel, die is afgedekt met zandstenen platen en versierd met overhoekse pinakels met zandstenen bekroningen, een boogfries van rode verblendsteen en een gebeeldhouwde leeuw van drie meter hoog, bevindt zich een venster met stolpraam, 8-ruits bovenlicht, rondboogtrommel. De risalieten van de hoekpaviljoens zijn, afgezien van de bekroning, kantelen in plaats van een leeuw, op dezelfde wijze gedetailleerd. Iedere vleugel heeft twee secundaire ingangen met moderne dubbele deuren.

De ZIJGEVELS en de ACHTERGEVEL van de voorbouw zijn op dezelfde wijze gedetailleerd als de voorgevel. Tegen de linker zijgevel bevindt zich een uitgemetselde, geornamenteerde schoorsteen. De achtergevel heeft geen speklagen maar sierbanden van rode en gele verblendsteen. Tegen de achtergevel van de hoekpaviljoens bevinden zich rechthoekige tweelaags uitbouwen met platte daken. De achterbouw bestaat uit een manege onder een gebogen dak, aan weerszijden geflankeerd door aangebouwde stallen onder flauw hellende zadeldaken met bitumineuze dakbedekking. Deze worden weer geflankeerd door haaks op de achtergevel van de voorbouw staande tweelaags vleugels met zolderverdieping, deels onder een plat dak met omlopende dakschilden die zijn gedekt met betonpannen (zuidelijke vleugel) en deels onder een zadeldak met bitumineuze dakbedekking (noordelijke vleugel). De tweede bouwlaag van deze vleugels is later toegevoegd.

De gevels van de achterbouw hebben een met hardstenen platen afgedekte plint en sierbanden van gele en rode verblendsteen. De vensters, waarvan de meeste per drie zijn gekoppeld, worden recht gesloten door lateien of strekken met zandstenen geboortestenen. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en tweedelige veelruits ramen. De kopgevels van de achtervleugels hebben segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaDe vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal.

De VOORGEVELS van de manege en de stallen zijn symmetrisch ingedeeld. De gevel van de manege wordt afgesloten door een gebogen geprofileerde hardstenen rand met uitkragende schouderstukken. De gevel heeft in het midden een met kantelen afgesloten risaliet tussen twee boven de gevel uitstekende steunberen, die aan weerszijden worden geflankeerd door een lagere steunbeer. De steunberen zijn voorzien van met hardsteen afgedekte versnijdingen. In de risaliet bevindt zich een deels dichtgemetselde segmentboogvormig afgesloten deuropening. Hierboven bevinden zich twee lange smalle vensters en een rond venster onder de kantelen. Aan weerszijden van de risaliet bevinden zich twee lange tweedelige vensters. De vensters, die overigens zijn dichtgezet, hebben hardstenen onder-, boven- en middendorpels en segmentvormige of halfronde ontlastingsbogen. De gevels van de stallen hebben vijf segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaDe vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal. In de topgevels bevinden zich dubbele hooiluiken met ruitjes, hardstenen dorpel en segmentboogtrommels met metselmoza

Waardering
- Van architectuurhistorische waarde als een goed en in exterieur vrij gaaf voorbeeld van een kazerne in neorenaissance-stijl met een rijke ornamentatie.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging van de 130 meter lange voorgevel aan de Gelderselaan. De kazerne heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het LIMOS-kazernecomplex.

Momenteel zitten er diverse bedrijven in.

Dit kazernegebouw is een Rijksmonument.

datum foto: 21-03-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


    
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Militair kledingmagazijn

Dit voormalige militaire kledingmagazijn staat aan de Molenveldlaan op het Limosterrein.

Dit vroegere kazernegebouw, direct grenzend aan de Koolemans Beynenstraat, heeft een rechthoekig grondplan, waarbij het westelijke deel, waarin het kantoorgedeelte was gehuisvest, aan beide lange zijden iets naar voren springt t.o.v. het magazijngedeelte. Hoewel beide delen even hoog zijn en zich onder plat dak bevinden, telt het kledingmagazijn drie bouwlagen en het kantoor twee bouwlagen.

Het in 1905-1906 gebouwde kledingmagazijn is opgetrokken uit in kruisverband gemetselde baksteen. Het gebouw heeft een met hardsteen afgedekte plint en sierbanden van gele en zwarte verblendsteen (magazijn) of zandstenen speklagen en een waterlijst (kantoor). De gevels worden afgesloten met een bloktandlijst van gele verblendsteen en een bakgoot op klossen. De vensters, die hardstenen lekdorpels en zandstenen geboorte- en sluitstenen hebben, zijn segmentboog vormig afgesloten behalve op de verdiepingen onder het dak, waar ze recht afgesloten zijn. De vensters van het magazijn zijn op de begane grond dichtgemetseld en op de verdiepingen voor het grootste deel dichtgezet met plaatmateriaal. De vensters van het kantoor hebben veelruits schuiframen en op de begane grond segmentboogtrommels met metselmoza

DSC 0995 3 edited ShiftN naamDe asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL (zuidgevel) heeft links het kantoorgedeelte met twee vensterassen en rechts het magazijn, dat tien assen breed is. De vierde as van rechts heeft drie dubbele pakhuisdeuren boven elkaar. Onder de vensters van de derde bouwlaag bevindt zich een zandstenen veld met het opschrift: "MAGAZIJN VOOR KLEEDING EN NACHTLEGER".

De LINKER ZIJGEVEL heeft in de eerste bouwlaag een dubbele deur met segmentboog trommel en links een 9-ruits raam met 6-ruits bovenlicht. In de tweede bouwlaag bevinden zich twee gekoppelde lange smalle vensters met 6-ruits ramen en 4-ruits bovenlichten.

De ACHTERGEVEL (straatzijde) is vrijwel op dezelfde wijze vorm gegeven als de voorgevel. Hier zijn echter geen pakhuisdeuren en in de tiende as van links bevinden zich tweemaal twee smalle trappenhuis vensters schuin boven elkaar.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft in de tweede en de derde bouwlaag twee vensters.

Waardering:
- Van architectuurhistorische waarde als een goed en vrij gaaf voorbeeld van een kledingmagazijn in neorenaissance-stijl.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging aan de Koolemans Beijnenstraat. Het kledingmagazijn heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het LIMOS-kazernecomplex.

Zit nu "het Spant" in, een door ouders opgezette kleinschalige woongroep voor jongeren met een beperking. 

Dit inmiddels tot appartementencomplex voor de zorg omgebouwde kazerneonderdeel is een Rijksmonument

datum foto: 21-03-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


    
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
Onderofficiers- en korporaalsmess   

Onderdeel van het vroegere kazernecomplex LIMOS, gebouw 13a, de voormalige onderofficiers- en korporaalsmess.

DSC 0997 ShiftN 3 edited naamBakstenen gebouw in twee bouwlagen met plat dak met aan alle zijden hoge pannengedekte dakschilden. Voorgevel zes assen breed. De ingang rechts, in de eerste as. Zijgevel drie assen diep. Het gebouw sluit in vormgeving geheel aan bij de hoofdgebouwen (Krayenhoff- en Generaal Snijderskazerne) met getoogde vensters op de begane grond en recht gesloten vensters op de etage.

Bouwjaar: 1905-1906

Eenvoudig gebouw van goede proporties.
Deel van markant ensemble van architectonische en historische waarde.
Van stedenbouwkundige waarde als markering van de binnenstraat van het complex.

Door de gemeente Nijmegen aangewezen als gemeentelijk monument. Daarbij opgemerkt dat van alle oorspronkelijk tot de kazerne behorende en als monument aangewezen gebouwen op deze vleugel van het Limosterrein, dit het enige gebouw is wat geen aanwijzing tot rijksmonument heeft.

datum foto: 21-03-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


 

 

     
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
Prins Hendrikkazerne

Deze voormalige kazerne staat aan de Limoslaan/Daalseweg cq Dommer van Poldersveldtweg.

Deze kazerne is gebouwd door Jos Limburg in 1909-1912 in de stijl van het rationalisme. De Prins Hendrikkazerne is van bijzonder belang binnen het oeuvre van de Haagse architect Limburg.

Het rationalisme van de kazerne vertegenwoordigt een fase in de loopbaan van Limburg. Na zijn studie in Delft bouwt hij eerst in een trant die aansluit bij de "Um 1800" beweging en invloeden vertoont van 18de-eeuws classicisme en neo-palladianisme. Vervolgens wordt hij beïnvloed door Berlage. Berlage toont het werk van Limburg tijdens zijn lezing "De ontwikkeling der moderne bouwkunst in Holland." Rond 1920 wordt Limburg beïnvloed door het Duitse expressionisme. In de jaren twintig behoort hij tot de Nieuwe Haagse School, een stroming die geïnspireerd is door de baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School, maar deze op een meer kubistische wijze uitwerkt. De Prins Hendrikkazerne kan met haar opeenstapeling van orthogonale vormen en haar expressieve gebruik van baksteen als een voorbode van deze ontwikkeling worden gezien, terwijl zij in haar symmetrische opzet en indeling van de gevels classicistische invloeden verraadt en in haar baksteenarchitectuur en strenge rationele vormen invloeden van Berlage vertoont. Het hoofdgebouw van de Prins Hendrikkazerne, m.n. de middenpartij met de koepeltoren, heeft op zijn beurt ook weer invloed uitgeoefend op de Nederlandse architectuur, bijvoorbeeld op het uit 1915 daterende ontwerp voor het hoofdpostkantoor in Maastricht van M.J. Granpré Molière. Ook is het vermoedelijk een inspiratiebron geweest voor G.W. van Heukelom bij zijn ontwerp voor het Hoofdadministratiegebouw III van de Nederlandse Spoorwegen (Utrecht 1918) en voor G.C. Bremer en J.R. Prent bij hun prijsvraagontwerp voor de Tweede Kamer (Den Haag 1920).

DSC 0601 3 edited naam ShiftNOmschrijving:
Het HOOFDGEBOUW van de Prins Hendrikkazerne heeft een rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en bezit een hoger middendeel van vier en hoekpaviljoens van drie bouwlagen. Het vooruitspringende middendeel wordt via meermaals inspringende bouwmassa's bekroond door een 35m. hoge koepeltoren. Het middendeel en de hoekpaviljoens hebben platte daken, de zijvleugels hebben binnen een gemetselde borstwering zadeldaken met gesmoorde pannen.

De gevels zijn opgetrokken uit in kruisverband gemetselde baksteen. De gevels zijn voorzien van een met een halfsteens rollaag afgesloten trasraam en hebben een steens rollaag ter hoogte van de onderdorpels van de vensters van de eerste bouwlaag. De versiering van de gevels is zeer sober en bestaat slechts uit banden van vier boven elkaar gemetselde muizetandlijsten ter plaatse van de zoldervloer en reliin de borstwering, die wordt afgesloten met zandstenen platen. De hoekpaviljoens en het middenblok hebben in de derde bouwlaag door lisenen gescheiden spaarvelden met langwerpige vensters. De lisenen steken boven de borstwering uit, waardoor ze op kantelen lijken en samen met de langwerpige vensters die op schietgaten lijken geven ze de hoekpaviljoens en het middenblok het karakter van kasteeltorens. De recht gesloten vensters hebben zandstenen lekdorpels en overwegend veelruits ramen. De meeste vensters hebben 9-ruits ramen en 6-ruits bovenlichten.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL heeft vooruitspringende hoekpaviljoens van vensteras en een zich verjongend middenblok van resp. vijf en drie vensterassen. Soms bevat vensteras twee gekoppelde vensters. De vleugels hebben acht vensterassen.

De hoofdingang bevindt zich in het middenblok. De ingangspartij bestaat uit een diep rondboogvormig portiek met haaks erop staande rondboogvormige zijnissen. In het portiek bevindt zich een opgeklampte houten rondboog deur met sierbeslag, in de nissen bevinden zich rondboogvensters. Het portiek wordt omgeven door zeven rondboog rollagen, waarvan er een geheel terug ligt, een om en om terug springt en een om en om naar voren springt. In de rechter zijwand van het portiek is een natuurstenen plaat met opschrift ingemetseld: "OP 18 JANUARI 1910 WERD/ DE EERSTE STEEN VAN/ DIT KAZERNEMENT EN/ HOSPITAAL GELEGD DOOR/ Z.K.H. DEN PRINS DER/ NEDERLANDEN. HERTOG/ VAN MECKLENBURG." Boven de vensters van de eerste verdieping is een natuurstenen plaat ingemetseld met het opschrift: "PRINS- HENDRIK-KAZERNE". Boven de derde bouwlaag, die op de hoeken inspringt bevindt zich de vierde bouwlaag op vierkante grondslag en voorzien van drie smalle vensters aan ieder zijde en vier stompe hoektorentjes met in de buitenzijden telkens klein venster. Tussen de hoektorentjes bevinden zich lessenaarsdakjes. In het midden verrijst de zich verjongende vierkante toren, die is voorzien van kleine vensters rondom en drie smalle vensters aan iedere zijde van de top. De toren wordt bekroond door een halfronde koepel.

De symmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL heeft drie vensterassen. In de derde bouwlaag bevinden zich vijf spaarvelden, waarvan de buitenste smaller zijn dan de drie binnenste, die zijn voorzien van drie smalle vensters.

De RECHTER ZIJGEVEL is op dezelfde wijze vorm gegeven als de linker zijgevel.

De ACHTERGEVEL is afgezien van de ingangspartij op nagenoeg dezelfde wijze vorm gegeven als de voorgevel.

In het INTERIEUR is de indeling bewaard gebleven. Onder de toren bevindt zich een hoge hal met trappenhuis en een vide over drie verdiepingen. De galerijen, die rondom de vide lopen, bezitten rondboogvormig afgesloten openingen met opengewerkte borstweringen. De tweelichtopeningen op de derde verdieping zijn voorzien van met reliversierde deelzuilen met abstract geornamenteerde kapitelen. De trappen zijn van hardsteen. Boven de hoofdingang ligt de kamer van de commandant. De kamer heeft een bewerkte lambrizering en staat via een rondboog venster met een stolpraam voorzien van gekleurd glas-in-lood in verbinding met de vide.

Waardering:
- Van architectuurhistorische waarde als een goed, in exterieur gaaf voorbeeld van een hoofdgebouw in de voor kazernes zeldzame stijl van het rationalisme met esthetische kwaliteiten in het ontwerp zoals een goede en gave hoofdvorm met een bijzondere detaillering, een op plastische massiviteit, symmetrie en rijzigheid gebaseerde monumentaliteit en in het interieur een bijzonder vormgegeven hal. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde vanwege de invloed die het ontwerp heeft uitgeoefend op de Nederlandse architectuur uit het tweede decennium van de 20ste eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging van het gebouw met de 35m. hoge toren aan een driehoekig pleintje aan de Daalseweg. Het hoofdgebouw heeft ensemblewaarde in samenhang met het eveneens door Limburg ontworpen hekwerk met poorten en wachthuisjes en als functioneel onderdeel van het kazernecomplex.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming als onderdeel van een K.N.I.L. kazerne (voorheen koloniale reserve), welke een herinnering vormt aan het koloniale verleden van Nederland. De kazerne heeft zeldzaamheidswaarde, omdat zij is ontworpen door een particulier architect, een unicum in de Nederlandse kazernebouw.

Momenteel zit er een asielzoekerscentrum van de COA in.

Dit voormalig kazernegebouw is een Rijksmonument.

datum foto: 26-02-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


    
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Schuilkelders

Deze oorlogsmonumenten staan aan de Garnizoenslaan, het laantje tussen de twee hoofdgebouwen van de Krayenhoff- en de Generaal Snijderskazerne op het Limosterrein. De schuilkelders zelf bevinden zich in lange aarden wallen.

DSC 0998 3 edited naamIedere schuilkelder bestaat uit twee parallel gelegen gemetselde lange gangen met tongewelven en drie korte dwarsverbindingen met segmentgewelven. De dwarsverbindingen aan de uiteinden van de gangen hebben ieder twee latrines. De schuilkelders zijn toegankelijk via de dwarsverbindingen die ieder ingang hebben, waarbij twee ingangen aan de kant van de hoofdgebouwen liggen en een ingang, de middelste, aan de zijde van het laantje. Op het kazerneterrein liggen nog enkele schuilkelders van hetzelfde type onder meer langs de Koolemans Beijnenstraat.

Waardering
- Van architectuurhistorische waarde als een goed en gaaf voorbeeld van door de Duitsers gebouwde schuilkelders.
- Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het kazernecomplex.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming welke verbonden is met een historische ontwikkeling namelijk enerzijds het in gebruik nemen door de Duitsers van de Nederlandse kazernes in het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarbij zij maatregelen moesten treffen tegen de geallieerde bommenwerpers en anderzijds de positie van Nijmegen als frontstad op het einde van de oorlog, waarbij de schuilkelders bescherming boden aan de burgerbevolking.

Deze schuilkelders zijn aangemerkt als Rijksmonument.

datum foto: 21-03-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


 

 

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte